POPRZETARGOWA WYPRZEDAŻ BRONI – tylko do 28 kwietnia 2017 !!!

by lcf | Możliwość komentowania POPRZETARGOWA WYPRZEDAŻ BRONI – tylko do 28 kwietnia 2017 !!! została wyłączona

 

Ostatnie dni wyprzedaży broni –

tylko do  28 kwietnia 2017 !!!

 

Wykaz broni do sprzedaży poprzetargowej  /otwórz/

Wykaz broni aktualizowany jest na koniec dnia

Broń może nabyć podmiot lub osoba fizyczna spełniający co najmniej jeden z poniższych wymogów:

  1. posiada ważną koncesję na wykonywanie działalność gospodarczej w zakresie obrotu bronią wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z późn. zm.),
  2. posiada pozwolenie na broń i przedstawi aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.) uprawniające do nabycia broni
  3. prowadzi muzeum lub jest muzeum w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z poźn. zm.), do którego celów statutowych należy gromadzenie zbiorów z zakresu techniki, w tym broni.

Przedmiotową broń można obejrzeć przed zakupem w magazynie przy ul.Obywatelskiej 102/104 w Łodzi w godz. 9:14 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 Oferujemy również magazynki do:

 pistoletu maszynowego STEN          – 30 szt x 50,00 zł =1500,00 zł
 pistoletu maszynowego PPS wz. 43  – 50 szt x 30,00 zł = 1500,00 zł
 pistoletu maszynowego PPSz okrągłe  – 50 szt x 60,00 zł = 3000,00 zł
 pistoletu maszynowego PPSz łukowe – 8 szt x 100,00 zł = 800,00 zł                                           pistoletu maszynowego Lanchester – 1 szt x 350,00 zł = 350,00 zł      
 RKM Brno                                         –  1 szt x 240,00 zł = 240,00 zł 

oraz

komplet do AK 47 : magazynki – 15 szt x 30,00 zł = 450,00 zł
                             ładownice – 5 szt x 15,00 zł = 75,00 zł
komplet do kbk Onyks: magazynki – 4 szt x 60,00 zł = 240,00 zł
                              ładownica  – 1 szt x 15,00 zł = 15,00 zł
komplet do RPD: – magazynki: 1 szt x 60,00 zł = 60,00 zł
                            ładownice: 1 szt x 15,00 zł = 15,00 zł
tłumiki – atrapy : 7 szt x 20,00 zł = 140,00 zł

Możliwy jest jedynie zakup całej partii ilościowej jednego asortymentu.

Szczegółowych informacji udziela Pan Jacek Tomaszewski tel. 784 768 256.