WYPRZEDAŻ BRONI

by lcf | Możliwość komentowania WYPRZEDAŻ BRONI została wyłączona

Zapraszamy do zakupu broni palnej, zbędnej do prowadzonej działalności w zakresie przedsięwzięć artystycznych

Wykaz broni poprzetargowej 26.04.2018 /otwórz/ 
Wykaz broni aktualizowany jest na koniec dnia. UWAGA! Nie prowadzimy rezerwacji broni.

Broń może nabyć podmiot lub osoba fizyczna spełniający co najmniej jeden z poniższych wymogów:

  • posiada ważną koncesję na wykonywanie działalność gospodarczej w zakresie obrotu bronią wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z późn. zm.),
  • posiada pozwolenie na broń i przedstawi aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.) uprawniające do nabycia broni
  • prowadzi muzeum lub jest muzeum w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z poźn. zm.), do którego celów statutowych należy gromadzenie zbiorów z zakresu techniki, w tym broni.

Przedmiotową broń przed zakupem można obejrzeć  w magazynie przy ul.Obywatelskiej 102/104 w Łodzi w godz. 9:14 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowych informacji udziela Pan Jacek Tomaszewski tel. 784 768 256.

Zapraszamy