WYPRZEDAŻ BRONI – MOCNO OBNIŻONE CENY

by lcf | Możliwość komentowania WYPRZEDAŻ BRONI – MOCNO OBNIŻONE CENY została wyłączona

Zima wróciła, ceny spadają. Tniemy ceny! 

Zapraszamy na poprzetargową wyprzedaż broni – zbędnej do realizacji przedsięwzięć artystycznych –
w nowych, mocno obniżonych cenach.

Wykaz broni do sprzedaży po obniżonych cenach 13.02.2019 (otwórz)

Uwaga: Wykaz jest aktualizowany na koniec dnia.

Broń może nabyć podmiot lub osoba fizyczna spełniający co najmniej jeden z poniższych wymogów:

  • posiada ważną koncesję na wykonywanie działalność gospodarczej w zakresie obrotu bronią wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z późn. zm.),
  • posiada pozwolenie na broń i przedstawi aktualne zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.) uprawniające do nabycia broni
  • prowadzi muzeum lub jest muzeum w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z poźn. zm.), do którego celów statutowych należy gromadzenie zbiorów z zakresu techniki, w tym broni.

Przedmiotową broń można obejrzeć przed zakupem w magazynie przy ul. Obywatelskiej 102/104 w godz. 9:00-15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Bliższych informacji udziela Pan Jacek Tomaszewski tel. 784 768 256.

Ponadto, oferujemy do sprzedaży magazynki do:
-pistoletu maszynowego PPS wz. 43
50 szt x 10,00 zł – 500,00 zł
-RKM DP 27 (talerzowy)
2 szt x 20,00 zł – 40,00 zł
Możliwy zakup jedynie całej partii.