Konieczność umówienia wizyty w magazynie

druk zamówienia podmiot gospodarczy

Przypominamy o konieczności umawiania wizyt w magazynie.
tel: 42 639 56 01
e-mail: lcf@lcf.pl
Obsługa wyłącznie ze zleceniem oraz po ustaleniu terminu.

 

druki zamówień do pobrania:
druk zamówienia podmiot gospodarczy
druk zamówienia osoba fizyczna

WAŻNE:
zamówienie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań na rzecz danego podmiotu (winno wynikać z KRS, RIF, CEIDG lub na podstawie pełnomocnictwa).