Wstrzymanie sprzedaży broni

W związku z przygotowywaniem przetargu, z dniem 18 stycznia 2022 roku wstrzymujemy sprzedaż broni z wolnej ręki.