• Open your map settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it.

Zamówienie

Tutaj można pobrać i wydrukować druk zamówienia – niezbędny do realizacji usługi wypożyczenia środków inscenizacyjnych z naszych zasobów.

Przypominamy, że składane zamówienie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy (zgodnie z KRS, RIF, RIK, itp.)

 

druk zamówienia osoba fizyczna

druk zamówienia podmiot gospodarczy

REGULAMIN wypożyczania 29 maja 2018

 

Zamówienia prosimy składać na adres: lcf@lcf.pl