Zamówienie

Tutaj można pobrać i wydrukować druk zamówienia – niezbędny do realizacji usługi wypożyczenia środków inscenizacyjnych z naszych zasobów.

Składane zamówienie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy (zgodnie z KRS, RIF, RIK, itp.)

Przypominamy również o konieczności wcześniejszej awizacji wizyty
w magazynie; telefonicznie 42 639 56 01 lub mailowo lcf@lcf.pl

Od kwietnia 2019 r. środa jest dniem bez realizacji usług dla klientów indywidualnych.

druk zamówienia osoba fizyczna
/otwórz/

druk zamówienia podmiot gospodarczy
/otwórz/

Zamówienia składamy tutaj: lcf@lcf.pl, lub osobiście w biurze ŁCF

REGULAMIN wypożyczania 02.04.2019