• Open Google Maps Widget settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.

Zamówienie

Tutaj można pobrać i wydrukować druk zamówienia – niezbędny do realizacji usługi wypożyczenia środków inscenizacyjnych z naszych zasobów.

Składane zamówienie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy (zgodnie z KRS, RIF, RIK, itp.)

Przypominamy również o konieczności wcześniejszej awizacji wizyty w magazynie; telefonicznie 42 639 56 01 lub mailowo lcf@lcf.pl

druk zamówienia osoba fizyczna

druk zamówienia podmiot gospodarczy

REGULAMIN wypożyczania 29 maja 2018

 

Zamówienia prosimy składać na adres: lcf@lcf.pl