• Open your map settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it.

Zamówienie

Tutaj można pobrać i wydrukować druk zamówienia – niezbędny podmiotom prawnym do realizacji usługi wypożyczenia środków inscenizacyjnych z naszych zasobów.

Przypominamy, że składane zamówienie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.

druk-zamowienia-osoba-fizyczna

druk-zamowienia-podmiot-prawny

REGULAMIN wypożyczania 1.02.2018

Zamówienia prosimy składać na adres: lcf@lcf.pl