Praca

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

zatrudni

SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO

z uprawnieniami do prowadzenia pełnej księgowości

w wymiarze: 1/2 etatu

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– zadaniowy czas pracy,
– możliwość pracy zdalnej,
– sprzęt do pracy
– pakiet socjalny ZFŚS

Zakres obowiązków:

– sprawozdawczość roczna (roczne plany finansowe, roczne sprawozdania finansowe)
– sprawozdawczość kwartalna,
– księgowanie i rozliczanie dokumentów księgowych (rocznie ok. 400 faktur zakupu, 500 faktur sprzedaży, 500 dokumentów PK, 280 wyciągów bankowych)
– kalkulacja podatków (VAT JPK) , CIT, PIT)
– kalkulacja wynagrodzeń,
– prowadzenie gospodarki magazynowej,
– monitorowanie zmian w prawie podatkowym, zapewnienie zgodności i redukcji ryzyka,
– sprawozdawczość statutowa,
– bieżący kontakt z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, BANKI),
– prowadzenie inwentaryzacji od strony księgowej,

Nasze wymagania:

– Uprawnienia do prowadzenia pełnej księgowości,
– min 3 lata pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku,
– doświadczenie w pracy z zespołem,
– znajomość programu SAGE oraz MS Excel
– praktyczna znajomość przepisów podatkowych oraz Ustawy o rachunkowości,
– aktywność w reagowaniu na zmiany w przepisach i proponowaniu rozwiązań,
– samodzielność, odpowiedzialność i elastyczność

Oferty prosimy składać do dnia: 18 lipca 2021 r. do godz. 15:00 elektronicznie na adres: lcf@lcf.pl lub w wersji papierowej: sekretariat ŁCF ul. Obywatelska 102/104 Łódź